Sayı 6

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi